Xcel Team

Bất cứ khi nào bạn cần Xcel hỗ trợ xây dựng những mẫu biểu báo cáo tự động để có thể cập nhật tất cả công việc chỉ sau 1 cú c...

Về Xcel

Câu chuyện của mẹ tôi: Khởi nghiệp tuổi 60, tại sao không? Khởi đầu từ 2 bàn tay trắng và gầy gò, năm 1988, ba bán hà...