[Google Sheets] Các nhóm hàm cơ bản cho người mới bắt đầu

02 1063 2

Khóa học Online qua video

+4 lượt đăng ký

Khóa học Google Sheets cho người mới bắt đầu trang bị những kiến thức cơ bản nhất, giúp dân văn phòng làm quen với trang tính, được thực hành những bài tập từ rất cơ bản và cơ bản..Sau khi đã làm quen với các hàm cơ bản, các video tiếp theo sẽ dẫn dắt các bạn nâng cao lên 1 chút.

Hãy cùng thực hành qua các video với Cô Giang XCel nào. 

Trong khóa học này, bạn sẽ được cung cấp các kiến thức sau:

1, Những kiến thức cơ bản nhất về Google Sheets

2, Kiến thức nâng cao về hàm được sử dụng nhiều trong Google Sheets

3, Các chức năng cần thiết khác được sử dụng nhiều trong văn phòng

Nội dung khoá học

[Google Sheets] Hàm sắp xếp dữ liệu Sort

 • Sắp xếp tăng dần theo cột đầu tiên của dải ô05:00
 • Sắp xếp tự động theo ưu tiên06:00

[Google Sheets] Sắp xếp dải ô trên Menu

 • Case study khi kết hợp Transpose13:00
 • Sắp xếp dải ô trên menu không cần hàm05:00

[Google Sheets] Chuyên đề Đếm có điều kiện Hàm Countif, Countifs & Công thức mảng

 • Đếm có 1 điều kiện11:00
 • Đếm có 1 điều kiện-Arrayformula06:00
 • Arrayformula Đếm 2 điều kiện09:00
 • Đếm 1 điều kiện dạng so sánh06:00
 • Arrayformula Đếm nhiều điều kiện06:00
 • Đếm nhiều điều kiện dạng so sánh06:00
 • Đếm 2 điều kiện Countifs07:00
 • Đếm nhiều điều kiện sau khi xóa trùng lặp12:00

[Google Sheets] Chuyên đề Lọc trên Menu

 • Tổng quan bộ lọc05:00
 • Lọc theo màu sắc07:00
 • Lọc theo văn bản09:00
 • Lọc theo điều kiện date07:00
 • Lọc theo điều kiện giá trị07:00
 • Lọc theo công thức tùy chỉnh04:00

[Google Sheets] Chuyên đề Hàm xóa trùng lặp Unique

 • Hướng dẫn cách học hiệu quả02:00
 • Xoá bỏ những dòng trùng lặp04:00
 • Xóa đi các dòng có sự trùng lặp và chỉ trả về những dòng xuất hiện 1 lần duy nhất03:00
 • Xóa trùng lặp và chuyển cột thành hàng07:00
 • Xóa cột trùng lặp02:00
 • Xóa dòng trùng lặp trên menu10:00
 • Sự khác nhau giữa dùng hàm Unique và Menu03:00

[Google Sheets] Chuyên đề Filter - Lọc

 • Lọc dải ô theo giá trị09:00
 • Lọc dải ô 3 điều kiện10:00
 • Thêm hàm Tháng Năm Mảng trong Filter10:00
 • Tách tên với Regex trong Filter06:00
 • Case study Hàm Filter14:00

Giảng viên

Cô Giang XCel

17 năm

5 khóa học

Sau 15 năm đi làm và 2 lần khởi nghiệp không thành, lần 1 về thời trang người béo sau sinh & lần 2 làm co-founder cho 1 công ty mỹ phẩm tự nhiên. Từ tháng 12/2020, ở tuổi 38, Giang mới tìm ra IKIGAI của đời mình, trở thành cô giáo đào tạo fulltime giúp mọi người làm báo cáo tự động, trực quan trên excel, google sheets, nay là công ty TNHH AzCel Group

Xem thêm

Phản hồi của học viên (0)

Không có phản hồi của học viên

[Google Sheets] Các nhóm hàm cơ bản cho người mới bắt đầu

300.000 đ

Đăng ký ngay
Chia sẻ đến bạn bè