Xcel / Blog / Blog

[XCel] Tách văn bản thành cột - ứng dụng hữu hiệu trong xử lý dữ liệu thứ cấp

Chia sẻ đến bạn bè

Bạn đã bao giờ gặp phải tình huống trớ trêu như: cột dữ liệu 'doanh thu' nhưng không thể tính tổng được? Bởi vì tất cả đều bị 'văn bản' hóa... Vậy làm thế nào để hô biến chúng thành giá trị? Cùng những tình huống khác, chúng ta cùng khám phá chức năng "Tách văn bản thành các cột" nhé.

Phản hồi của học viên