Slide
Slide

Nhân viên từ các công ty hàng đầu đã đăng ký với chúng tôi

Tại sao bạn nên chọn XCel

2

Rèn luyện tư duy

Các bài tập thực tiễn được tích lũy từ những hỏi đáp, dữ liệu từ các học viên trước chia sẻ, hướng dẫn tư duy phân tích và giải quyết các bài tập trên cơ sở hiểu chắc các hàm, công thức.

2

Đa dạng các khóa học

Học viên có thể lựa chọn các khóa học online trên nền tảng Xcel, hoặc tham gia các lớp học dành cho cá nhân, cho Doanh nghiệp, hoặc Coach riêng 1-1.

2

Tặng kèm khóa học online trên nền tảng XCel để tiện tra cứu, học lại

Dù tham gia chương trình đào tạo nào, cũng luôn có tài nguyên khóa học online được tặng kèm để giúp học viên tìm học lại, tra cứu tham khảo dễ dàng.

2

Hỗ trợ hỏi đáp trong/ sau khóa học

Các học viên được hỗ trợ hỏi đáp trong và sau khóa học, ngoài giảng viên, còn có cộng đồng Hỗ trợ, và có hệ thống các video sẵn sàng để giải đáp các thắc mắc của học viên.

Đăng ký ngay