Xcel / Blog / Blog

Hướng dẫn hàm tính tổng theo nhiều tiêu chí Sumif - Sumifs- AverageIfs trên google sheets

Chia sẻ đến bạn bè

Combo hàm Sumif, Sumifs, Averageif và Averageifs giúp bạn tính tổng theo một hay nhiều tiêu chí, cũng như tính giá trị trung bình theo một hay nhiều tiêu chí.

Phản hồi của học viên