[Excel] Khóa học excel master by Cô Giang XCel

02 1754 2

Khóa học Online qua video

+33 lượt đăng ký

Khóa học Excel Master & Excel Dashboard by Cô Giang XCel tổng hợp các bài giảng về excel được thiết kế thành các bài tập thực tiễn giúp mọi người tạo được báo cáo tự động và trực quan hóa dữ liệu với excel.

undefined

Nội dung khoá học

[Excel] -Xác thực dữ liệu Data Validation

 • DV1-Xác thực dữ liệu DV1-List tại Source Nguồn05:00
 • DV3-Xác thực dữ liệu-Danh sách từ 1 Dải ô (List)03:00
 • DV5-Xác thực dữ liệu DV5-Tiêu chí Date ngày tháng03:00
 • DV6-Xác thực dữ liệu Định dạng date dd-mm-yyyy02:00
 • DV7- Xác thực dữ liệu -Tiêu chí Custom Tùy chỉnh12:00

[Excel] Chuyên đề FlashFill Ctrl E

 • FF1-Điền nhanh như tia chớp Flashfill Ctrl E-Tách họ -tên04:00
 • FF2-Điền nhanh như tia chớp Flashfill Ctrl E-Tách ngày-tháng02:00
 • FF3-Điền nhanh như tia chớp Flashfill-Viết tắt - CaseStudy tạo mã Hợp đồng03:00

[Excel] - Định dạng có điều kiện - Conditional Formatting

 • CF1-Định dạng có điều kiện - Giới thiệu chung07:00
 • CF1-Định dạng có điều kiện -Bản đồ nhiệt -Graded Color Scale04:00
 • CF1-Định dạng có điều kiện -Bản đồ nhiệt -Cell value 0 - Nền-Chữ trắng05:00
 • CF1-Định dạng có điều kiện -Bản đồ nhiệt -Cell value Max - highlight màu nổi bật04:00
 • CF3-Định dạng có điều kiện -Tô màu cho cột ngày tạo đơn trong khoảng05:00
 • CF3-Định dạng có điều kiện -Tô màu cho cả dòng đơn hàng -sử dụng formula08:00
 • CF8-Định dạng có điều kiện-Giới thiệu và phân tích bài tập06:00
 • CF8-Định dạng có điều kiện - Tô màu cho cột ngày hôm nay09:00
 • CF8-Định dạng có điều kiện - Tô màu cho cột ngày chủ nhật05:00
 • CF8-Định dạng có điều kiện - Tô màu cho dòng tiến độ công việc ngày - tới - ngày06:00
 • CF8-Định dạng có điều kiện - Tô màu cho dòng timeline hạng mục ngày - tới - ngày07:00

[Excel] Chuyên đề Format Cells - Định dạng ô

 • FC01-FormatCell-Rút gọn đơn vị triệu đồng09:00
 • FC02-Format Cell-Tô màu cho số dương - Số âm07:00
 • FC03-FormatCell-Tô màu và thêm symbol cho tỷ lệ04:00

[Excel] Chuyên đề tìm kiếm Match, Index, Vlookup, Hlookup, Xlookup

 • TK0-Giới thiệu chung các hàm tìm kiếm00:00
 • ExcelMaster-Chuyên đề Tìm kiếm [File thực hành]00:00
 • TK1-HÀM MATCH -Xác định vị trí của ô trong dải ô08:00
 • TK2-Hàm Index xác định giá trị ô trong mảng dựa vào vị trí của tọa độ05:00
 • TK3-Kết hợp hàm Match và Index trả về giá trị ô trong dải ô08:00
 • TK4-Tìm kiếm theo chiều dọc Vlookup13:00
 • TK6-Tìm kiếm theo chiều ngang Hlookup-kết hợp Match27:00
 • TK7-So sánh tìm kiếm gần đúng Vlookup với Xlookup07:00

[Excel] Chuyên đề Bảng tổng hợp Pivot Table

 • Chuyên đề Pivot Table - Giới thiệu dữ liệu05:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Tạo bảng tổng hợp đầu tiên06:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P1- Rows-Columns-Count13:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P1 - Thêm dữ liệu03:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P1 - Columns-Sum05:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P1 - Show value as10:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P3 - Value Fields Setting06:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập P3 - Group Nhóm doanh thu04:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Đặt tên Pivot Table- Căn column width04:00
 • Chuyên đề Pivot Table - Bài tập Slicer - Report Connection11:00

[Excel] Chuyên đề biểu đồ sáng tạo

  Giảng viên

  Cô Giang XCel

  17 năm

  5 khóa học

  Sau 15 năm đi làm và 2 lần khởi nghiệp không thành, lần 1 về thời trang người béo sau sinh & lần 2 làm co-founder cho 1 công ty mỹ phẩm tự nhiên. Từ tháng 12/2020, ở tuổi 38, Giang mới tìm ra IKIGAI của đời mình, trở thành cô giáo đào tạo fulltime giúp mọi người làm báo cáo tự động, trực quan trên excel, google sheets, nay là công ty TNHH AzCel Group

  Xem thêm

  Phản hồi của học viên (0)

  Không có phản hồi của học viên

  [Excel] Khóa học excel master by Cô Giang XCel

  500.000 đ

  Đăng ký ngay
  Chia sẻ đến bạn bè