Xcel / Blog / Blog

Nhóm chức năng xác thực dữ liệu (data validation) không thể bỏ qua khi làm báo cáo excel

Chia sẻ đến bạn bè

Nhóm chức năng xác thực dữ liệu (data validation) không thể bỏ qua khi làm báo cáo excel và Google Sheet 

Phản hồi của học viên