Xcel / Blog / Blog

[XCel] 101 Cách khai thác ứng dụng của Hàm if điều kiện

Chia sẻ đến bạn bè

If là hàm tính thú vị trong nhiều hàm tính Google Sheets. Tùy vào nhu cầu, bài toán của bạn mà áp dụng linh hoạt trong việc 'tạo dữ liệu' như mong muốn. Chẳng hạn như, bạn có thể xác định tình trạng hoàn thành công việc đúng hẹn hay trễ hẹn của nhân viên, hay team của mình. Hãy cùng theo dõi series các clip về hàm if nhé các bạn.

1. Ứng dụng hàm if cơ bản trong kiểm tra đúng hẹn - trễ hẹn

2. Ứng dụng hàm if trong kiểm tra kiểm tra trạng thái hoàn thành công việc

3. Ứng dụng hàm if trong xếp loại học sinh, xếp loại KPI

Phản hồi của học viên