Lớp học Xcel cơ bản và nâng cao tháng 4/2021

98% các hàm mình xài suốt 15 năm làm việc trên excel, và 8 năm với google sheet, sẽ được chia sẻ trong 3 buổi học XCel với c.am k.ết “học xong, hành xong”. cam kết “học xong, hành xong”.
“Khóa học không phải là về hàm vì hàm có thể tìm thấy trên mạng, điều lĩnh hội nhiều nhất là về tư duy thiết kế mẫu biểu”. Đó là nhận xét của hầu hết các học viên s.au khi trải qua lớp học XCel với mình.sau khi trải qua lớp học XCel với mình.
Tháng 4 này, để tăng trải nghiệm tốt hơn với các bạn, mình tách lớp học thành 2 lớp.
  • Lớp XCel Cơ bản: dành cho các bạn bắt đầu Zero. (13/4, 16/4, 20/4)
  • Lớp XCel Nâng cao: dành cho các bạn đã biết/ sử dụng các hàm tính. (19/4, 21/4, 23/4)
———
Mục tiêu đầu ra của khóa học
-Hiểu bản chất các nhóm hàm và cách sử dụng linh hoạt
-Tư duy thiết kế biểu mẫu nhật ký công việc
-Thiết lập báo cáo tự động, 365 ngày, 53 tuần, 12 tháng chỉ với 1 hàm tính.
Hỗ trợ học viên không giới hạn s.au khóa học, giáo viên không ngại khó, chỉ sợ học viên không quyết tâm mà thôi.sau khóa học, giáo viên không ngại khó, chỉ sợ học viên không quyết tâm mà thôi.
Inbox ngay cho Xcel để được xếp chỗ nhé!
Chia sẻ