Xcel / Blog / Blog

Google Meet - điều chỉnh màn hình ‘to’ chẳng kém gì Zoom mà lại không giới hạn thời gian

Chia sẻ đến bạn bè

Google Meet - điều chỉnh màn hình ‘to’ chẳng kém gì Zoom mà lại không giới hạn thời gian

Phản hồi của học viên